Gregor Bohnec
Ustanovitelj / kognitivni trener

28. 05. 2021

Zakaj je dobra pozornost pomembna za šolski uspeh?

Sposobnost usmerjanja pozornosti je jedro vseh ko­gnitivnih sposobnosti, saj je dobra pozornost šele predpogoj za uporabo svojih sposob­nosti in potencialov (npr. najprej je potrebno usmeriti pozornost na nek problem, da lahko uporabimo svojo inteligentnost za rešitev tega problema). Mišice usmerjanja po­zornosti so kot krmilo možganov. Kamor pozornost usmerijo, s tem se bodo možgani ukvarjali. Če neprestano spreminjamo smer pozornosti, ne bomo napredovali in prišli do cilja.

Kako se oblikuje dobra/slaba sposobnost vzdrževanja pozornosti v šoli in ob delu za šolo

Recimo, da izvajamo neko nalogo, ki traja eno uro in ji moramo nameniti vso pozor­nost. V primeru ogleda zanimivega filma je to zelo lahka naloga. Če pa gre za učenje vrst rastlin v pasu podrasti, pa je to zelo tež­ka naloga. Zakaj? Možgani težijo k temu, da v dani situaciji usmerijo pozornost bo­disi na najbolj prijeten dražljaj bodisi stran ob neprijetnega dražljaja.

Spreminjajoč se film poln zanimivih pri­zorov s čudovitimi barvami in čustveno glasbo je za možgane zelo stimulativna in prijetna aktivnost, pri kateri ne potrebuje­jo nobenega napora. Dražljaji iz filma tako predstavljajo prijeten kontrast ostalim ak­tivnostim v dnevu. Na drugi strani pa uče­nje rastlin v podrasti nima čustvenega naboja, slike so statične in manj zanimive, učenec pa mora snov ( zaporedje besed) ohraniti v spominu, kar zahteva napor.

Ker je njegov dan sestavljen iz različnih prijetnih in manj prijetnih aktivnosti, je za možgane po prijetnosti učenje oz. delo za šolo pogosto na koncu seznama stimula­tivnih in prijetnih dejavnosti. Učenec med takšno aktivnostjo zato doživlja neprijetne občutke in se na njih odziva bodisi s pre­usmerjanjem pozornosti na bolj prijetne misli, presedanjem, uporabo telefona, po­gostimi odmori ali z negativnim samo­govorom (»To je brez veze, ne da se mi, ta predmet pa res ni zanimiv« itd.), kar še po­večuje neprijetnost občutkov.

Mehanizem, ki tovrstno delovanje omo­goča, je nezavedno reagiranje na blage občutke neprijetnosti (nezanimivost in ru­tinsko ponavljanje). Dejstvo je, da je šolsko delo manj prijetno kot zanimivi spletni vi­dei, klepetanje s prijatelji, igra ali prigrizki. Tega se ne da spreminjati, je pa smiselno in učinkovito ozaveščanje blagih/nezavednih neprijetnih občutkov, takoj ko se pojavijo in razvijanje sposobnosti njihovega spreje­manja brez preusmeritve pozornosti.

Kako Neurobeans vadba izboljša slabo pozornost?

Neurobeans programi vadbe omogočajo ozaveščanje nepri­jetnih občutkov na merljiv način. Učenec se z vadbo nauči prepoznati manj prijetne občutke, ki nastanejo med vadbo, in pre­pozna negativen učinek svoje reakcije za doseganje dobrega rezultata. Z manj pri­jetnimi občutki se začne aktivno soočati tako, da lahko kljub temu doseže želeni cilj.

Učinki vadbe se kažejo tako, da učenec po­roča o tem, da je med učenjem manj upo­rablja telefon, da ga drugi dražljaji (bratci, sestrice, televizija) manj motijo oziroma se na njih ne ozira, se lažje spravi učiti, itd. Starši učencev, ki opravijo vadbo poročajo, da je sin/hčerka bolj odgovorna, se sama uči, lažje sledi pouku in pogovorom. Poročila staršev in otrok najdete če kliknete na besede v tem stavku.

V kolikor želite vedeti več o možnostih vadbe si oglejte naše programe vadbe ali pa nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo svetovali.

Prijavite se na Neurobeans Novičnik!

Nasveti, novice in članki kognitivnih trenerjev!
.

Copyright ©2023 Neurobeans. All rights reserved.

crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram