Zasebnost in piškotki

Uporabniki spletne strani, storitev, trgovine in platforme neurobeans.si

To spletno mesto in storitve, ki jih nudimo, so oblikovane in zasnovane tako, da ne nagovarjajo oseb, mlajših od 15 let. Osebam, mlajšim od 15 let ni dovoljena samostojna registracija ali kakršnakoli drugačna samostojna (to je brez vednosti in dovoljenja staršev oz. zakonitih skrbnikov; v nadaljevanju enakovredno imenovana kot starš ali zakoniti skrbnik) uporaba orodja Neurobeans, vključno s posredovanjem osebnih podatkov upravljavcu.

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Kognitivne rešitve, Gregor Bohnec s.p., Spodnji Hotič 5, 1270 Litija, +386 40 723 155, info@neurobeans.si
 • Namen obdelave osebnih podatkov:

Osebne identifikacijske podatke lahko pridobimo od uporabnikov na različne načine, med drugim, ko uporabnik obišče našo spletno stran, izpolni obrazec, opravi nakup, se registrira za uporabniški račun, se odziva na anketo, se naroči na novice in v povezavi z drugimi dejavnostmi kot so storitve, funkcije ali viri, ki jih objavimo na naši spletni strani.

Obveščamo vas, da zbiramo (obdelujemo) vaše osebne podatke, ki smo jih pridobili:

 • ob registraciji uporabniškega račun za spletno trgovino in platformo (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, IP naslov, ki pa je anonimiziran) – te osebne podatke obdelujemo na podlagi člena 6b Splošne uredbe za varstvo osebnih podatkov (GDPR) in sicer za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe
 • ob spletnem nakupu (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, naslov za dostavo, telefonska številka, podatki o času in predmetu nakupa, IP naslov, ki je anonimiziran) - – te osebne podatke obdelujemo
  • na podlagi člena 6b Splošne uredbe za varstvo osebnih podatkov (GDPR) in sicer za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe ter
  • na podlagi 6 c Splošne uredbe za varstvo osebnih podatkov (GDPR) in sicer zaradi izpolnitve zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca (npr. poročanje in obdelava osebnih podatkov za potrebe poročanja FURSU v zvezi z nakupom in prodajo storitev)
 • ob morebitnih pritožbah, reklamacijah, uveljavljanju garancije in drugih zahtevkih (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, podatki o času in vsebini ter o načinu reševanja teh zahtevkov, podatki o času in predmetu nakupa) - – te osebne podatke obdelujemo:
  • na podlagi člena 6b Splošne uredbe za varstvo osebnih podatkov (GDPR) in sicer za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe in
  • na podlagi člena 6 f Splošne uredbe za varstvo osebnih podatkov (GDPR) in sicer zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.
 • ob naročilu na e-novice (elektronski naslov, ime) – v kolikor niste naš kupec, potem te osebne podatke zbirano na podlagi vaše privolitve, to je na podlagi 6. a člena Splošne uredbe za varstvo osebnih podatkov (GDPR)

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost, obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe z Upravljavcem, ali zakonska obveznost, morate zagotoviti osebne podatke; v primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, z Upravljavcem ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam Upravljavec ne more izvesti storitev oziroma dobaviti produktov po pogodbi, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo pogodbe.

 

ZA STARŠE UČENCEV IN UČENCE OB IZPOLNITVI PRIJAVNICE NA TEČAJ:

Starši učencev na predstavitvi tečaja Neurobeans prejmejo tiskane prijavnice na tečaj, ki jo starši, ki želijo, da se njihov otrok udeleži tečaja Neurobeans, izpolnijo in pri tem posredujejo naslednje osebne podatke: ime in priimek starša, e-naslov starša za pošiljanje položnic, kontaktni telefon ter podatki o učencu (ime, priimek, e-naslov, telefon).

Enake podatke in pa še naslov za pošiljanje orodja Neurobeans po pošti ter za pošiljanje računa za takojšnje plačilo celotnega tečaja pa bo upravljavec zbral od staršev, ki se bodo na tečaj prijavili preko spletne prijavnice.

Podatke, ki so v prijavnici označeni kot obvezni (ime in priimek starša in učenca, ki ga starš oz. zakoniti skrbnik prijavlja ter e-naslov starša oz. zakonitega skrbnika), potrebujemo za vašo prijavo na tečaj in za pravilno izvedbo tečaja ter uresničevanje medsebojnih pravic in obveznosti iz naslova izvedbe tečaja, na katerega ste se prijavili. V kolikor nam teh podatkov ne boste posredovali, vaša prijava ne bo uspešna, kar pomeni, da se na tečaj niste prijavili.

Poleg obveznih podatkov, vas bomo zaprosili še za telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi. Ta podatek bomo uporabili zato, da bomo z vami lažje stopili v stik. V kolikor nam svoje telefonske številke ne boste posredovali, bomo z vami stopili v stik preko naslova za elektronsko pošto, ki ste jo navedli kot naslov za prejemanje položnic za plačilo tečaja.

Na telefonsko številko vam bomo posredovali tudi sms obvestila, če boste npr. pozabili priti na delavnico, o napredovanju… Podatek o telefonski številki  v ta namen zbiramo na podlagi vaše privolitve, ki jo lahko kadarkoli prekličete.

Kot kupcem naših produktov vam bomo na posredovani e-naslov pošiljali tudi obvestila o novostih in naši ponudbi (tržna sporočila), od katerih pa se lahko kadarkoli odjavite z aktivacijo odjave v vsakem posameznem obvestilu.

V kolikor se na tečaj (še) ne želite prijaviti, vas vabimo, da nam posredujete vaš e-naslov, na katerega vam bomo pošiljali naša obvestila o novostih in ponudbi (tržna sporočila). Od prejemanja teh obvestil se lahko kadarkoli odjavite z aktivacijo odjave, ki jo vsebuje vsako posamezno sporočilo. Preklic privolitve (odjava) ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

PRAVNA PODLAGA: osebne podatke staršev in učencev obdelujemo

 • na podlagi člena 6b Splošne uredbe za varstvo osebnih podatkov (GDPR) in sicer za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe,
 • na podlagi 6 c Splošne uredbe za varstvo osebnih podatkov (GDPR) in sicer zaradi izpolnitve zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca (npr. poročanje in obdelava osebnih podatkov za potrebe poročanja FURSU v zvezi z nakupom in prodajo storitev)
 • na podlagi člena 6 f Splošne uredbe za varstvo osebnih podatkov (GDPR) in sicer zaradi zakonitih interesov (npr. z namenom zavarovanja in uveljavljanja pravnih interesov upravljavca), za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost, obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe z Upravljavcem, ali zakonska obveznost, morate zagotoviti osebne podatke; v primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, z Upravljavcem ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam Upravljavec ne more izvesti storitev oziroma dobaviti produktov po pogodbi, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo pogodbe.

 

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV UČENCEV V APLIKACIJI MED POTEKOM TEČAJA:

O učencih se bodo za namen same izvedbe tečaja, v sami aplikaciji, v uporabniškem računu posameznega kognitivnega trenerja, zbirali še naslednji osebni podatki: ime i priimek, e-naslov, težavnost tečaja, datum rojstva, spol, število krogov, povprečna ocena in datum povprečne ocene.

V predmetne profile in posledično v navedene osebne podatke učenca upravljavec nima vpogleda, dostop pa ima strokovni delavec v okviru šole, ki je naročnik upravljavčeve storitve.

 

OSEBNI PODATKI PEDAGOŠKIH DELAVCEV

Naše storitve uporabljajo tudi pedagoški delavci ustanov, ki z nami sodelujejo. To so kontaktne osebe teh ustanov in pa pedagogi, ki vodijo posamezen tečaj za svoje učence.

Od kontaktnih oseb se za potrebe komunikacije zbirajo naslednji osebni podatki: ime in priimek, elektronski naslov in delovno mesto, te podatke pa upravljavec dobi od delodajalca posamezne kontaktne osebe.

Od pedagogov se zbirajo naslednji osebni podatki: ime in priimek, strokovni naziv, e-naslov, telefonska številka, dostopna koda, datum zadnjega šolanja, datum zadnje aktivnosti, število prijav v obdobju zadnjih 60 dni. Te podatke upravljavec dobi od delodajalca posameznega pedagoga ali od samega pedagoga neposredno.

Do navedenih podatkov ima upravljavec dostop, razen do dostopne kode. To si vsak delavec določi sam.   Navedeni podatki se v uporabniškem računu posamezne ustanove  zbirajo na podlagi sklenjene pogodbe z upravljavcem (oz. med upravljavcem in delodajalcem posameznega pedagoškega delavca) z namenom sledenja aktivnostim posameznega pedagoga, pravilnega koriščenja in delovanja storitve in z namenom sledljivosti in nadzora pravilnega izvajanja storitev Neurobeans.

 

 • Obrazložitev zakonitih interesov[1]:

Upravljavec osebne podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si Upravljavec prizadeva, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa Upravljavec vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe naših storitev, ob morebitnih pritožbah, reklamacijah, uveljavljanju garancije in drugih zahtevkih za zavarovanje in uveljavljanje naših pravnih interesov, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega in varnega delovanja naših storitev, pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev.

V skladu s Splošno uredbo lahko Upravljavec v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi drugim ponudnikom tovrstnih storitev, poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s posameznikom, kamor sodijo podatki o obsegu in vsebini preteklega sodelovanja z Upravljavcem ter na primer IP naslov, lahko hranijo še pet let po prenehanju poslovnega razmerja.

Pred začetkom obdelave vaših osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa, je upravljavec naredil oceno učinka ter sprejel ustrezne interne akte.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov[2] osebnih podatkov, če obstajajo: 
Upravljavec osebnih podatkov je sprejel ustrezne postopke zbiranja, shranjevanja in obdelave podatkov ter varnostne ukrepe za zaščito pred nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem, razkritjem ali uničenjem vaših osebnih podatkov, uporabniškega imena, gesla, podatkov o transakcijah in podatkih, shranjenih na naši spletni strani. Občutljiva in zasebna izmenjava podatkov med spletnim mestom in njenimi uporabniki se zgodi prek zaščitenega komunikacijskega kanala SSL.

Ne prodajamo, ne trgujemo in ne izposojamo uporabniških osebnih identifikacijskih podatkov drugim. Za splošne namene, ki smo jih opisali zgoraj, lahko posredujemo splošne skupne demografske podatke, ki niso povezani z osebnimi identifikacijskimi podatki o obiskovalcih in uporabnikih našim poslovnim partnerjem, zaupnim podružnicam.

Uporabljamo ponudnike storitev tretjih strank, ki nam pomagajo upravljati naše poslovanje in spletno mesto ali upravljati dejavnosti v našem imenu, kot so pošiljanje glasil ali anket. Vaše podatke lahko delimo s temi tretjimi osebami za te omejene namene, pod pogojem, da ste nam dali vaše dovoljenje, da vam le te pošiljamo.

Uporabniki lahko na naši spletni strani najdejo oglaševanje ali drugo vsebino, ki povezuje spletna mesta in storitve naših partnerjev, dobaviteljev, oglaševalcev, sponzorjev, licenc in drugih tretjih oseb. Ne nadzorujemo vsebine ali povezav, ki se pojavljajo na teh spletnih mestih, in ne odgovarjamo za prakse, ki jih uporabljajo spletna mesta, povezana z našo spletno stranjo ali z nje. Poleg tega se lahko te spletne strani ali storitve, vključno z njihovo vsebino in povezavami, stalno spreminjajo. Ta spletna mesta in storitve imajo lahko svoje lastne pravilnike o zasebnosti in pravilnike o storitvah za stranke. Brskanje in interakcija na kateri koli drugi spletni strani, vključno s spletnimi mesti, ki so povezane z našo spletno stranjo, je povezana s pravilniki tistega spletnega mesta.

Zaradi lastne organiziranosti dela Upravljavec posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu Upravljavca, v mejah njenega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje Upravljavec so:

o             zunanji računovodski servis

o             ponudniki obdelave podatkov in analitike,

o             računalničar in vzdrževalci IT sistemov, ponudnik strežnikov

o             pravni svetovalci Upravljavca (odvetniške pisarne, s katerimi Upravljavec sodeluje)

o             ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil (npr. Mailchimp in drugi),

o             ponudniki sistemov za upravljanje odnosov s kupci (npr. Microsoft),

o             ponudniki rešitev za spletno oglaševanje (npr. Google, Facebook).

 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
  Osebni podatki se ne iznašajo izven EU.
 • Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:
  Upravljavec bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena (npr. podatki, ki jih upravljavec obdeluje na podlagi zakonitega interesa), zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani.

 

Tiste osebne podatke, ki jih Upravljavec obdeluje na podlagi zakona, Upravljavec hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon oziroma, v kolikor zakon ne predpisuje obdobja hrambe, do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani.

Tiste osebne podatke, ki jih Upravljavec obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, Upravljavec hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in Upravljavcem do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani Upravljavec podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Tiste osebne podatke, ki jih Upravljavec obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika, Upravljavec hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika oz. zahteve po prekinitvi obdelave. Upravljavec take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

 • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: S pisno zahtevo, poslano priporočeno na naslov: Kogntivne rešitve, Gregor Bohnec s.p., Spodnji Hotič 5, 1270 Litija ali po e-pošti na naslov info@neurobeans.si, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Zahteva za uveljavitev posamezne pravice mora biti obrazložena, v njej mora posameznik navesti razlog za uveljavljanje posamezne pravice ter navesti, katero pravico uveljavlja. Zahteva mora biti podpisana. Anonimnih zahtev upravljavec ne obravnava. V kolikor upravljavec dvomi v identiteto posameznika, ki naj bi vložil zahtevo za uveljavljanje posamezne pravice, lahko Upravljavec od posameznika zahteva, da svojo identiteto dodatno izkaže oz. utemelji (tudi z vpogledom v osebni dokument posameznika). Lažne zahteve ali zahteve, podane z namenom očitnega nagajanja, lahko Upravljavec prijavi pristojnim nadzornim organom in/ali organom pregona.

 • Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Ta politika zasebnosti velja od 5.8.2021 dalje, ko je bila narejena zadnja posodobitev.

[1] Točka (f) člena 6(1) Splošne uredbe.

[2] Točka (9) člena 4 Splošne uredbe.

 

Nastavitve brskalnikov za zavračanje piškotkov

Vsi moderni in uporabljani brskalniki omogočajo nastavitev, ki vam omogoča, da takoj zavrnete vse piškotke določenega spletnega mesta.

Na ta način bo vaš vsak obisk zabeležen kot prvi obisk in vedno boste morali odkljukati obvestilo o piškotkih, ki se pojavi ob obisku.

Nastavitve najdete na naslednjih povezavah:

Mozzila Firefox

Internet Explorer

Google Chrome

Microsoft Edge

Opera

Safari

Stik z nami

Če imate kakršna koli vprašanja o tem pravilniku o zasebnosti, praksi te strani ali vaših odnosih s to spletno stranjo, nas kontaktirajte na:

Info@neurobeans.si

WordPress
Namen: Zabeleži prijavo v račun
Čas: 30 dni
Opis: Ta piškot poskrbi, da ostanete prijavljeni
ImePovezava
_wordpress_Politika zasebnosti

 

WooCommerce
Namen: Ta piškot je naložen za delovanje spletne trgovine in štetje prodaje.
Čas: 365 dni
Opis: Ta piškot je naložen za delovanje spletne trgovine in štetje prodaje.
ImePovezava
wc_cart_hash_xxxxxx, wpwoocommerce_session_xxxxxx, woocommerce_recently_viewed, woocommerce_items_in_cart, woocommerce_cart_hash, wp_woocommerce_session_xxxxxxPolitika zasebnosti
Facebook
Namen: Personalizirano oglaševanje
Čas: 1 leto
Opis: Facebook uporablja piškotke za targetiranje uporabnikov z perosnaliziranimi oglasi. Hkrati pa omogoča deljenje vsebin na Facebook.
ImePovezava
fbm_, actppresence, sb, csm, c_user, frstxs, datr, _fbpPolitika zasebnosti
Twitter
Namen: targetiranje uporabnikov z perosnaliziranimi oglasi.
Čas: 1 leto
Description: targetiranje uporabnikov z perosnaliziranimi oglasi in deljenje objav.
ImePovezava
metrics_tokenPolitika zasebnostit
Linkedin
Namen: Sledenje uporbnikov
Čas: 1 leto
Opis: Sledenje uporabnikom in deljenje objav
UImePovezava
X-LI-IDCPolitika zasebnosti
Instagram
Namen: Personalizirani oglasi
Čas: 1 leto
Namen: targetiranje uporabnikov z perosnaliziranimi oglasi.
ImePovezava
fbm_, actppresence, sb, csm, c_user, frstxs, datr, _fbpPolitika zasebnosti
Google Fonts
Namen: Prikaz pisave na naši spletni strani
Čas: 365 dni
Opis: Uporabljamo Google Fonts API za prikaz pisave. Google Fonts zahtevajo vaš IP ob obisku naše spletne strani.
ImePovezava
tcb_google_fontsPolitika zasebnosti
Google Recaptcha
Namen: Preprečevanje spam sporočil in preprečitev botom pošiljanje sporočil.
Čas: 2 meseca
Opis: Preprečevanje spam sporočil in preprečitev botom pošiljanje sporočil.
ImePovezava
NIDPolitika zasebnosti
Google Maps
Namen: Prikaz zemljevidov na naši spletni strani.
Čas: 30 dni
Opis: Prikaz zemljevidov na naši spletni strani.
ImePovezava
SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, PREFPolitika zasebnosti
YouTube
Namen: Za sledenje uporabnikov.
Čas: 30 dni
Opis:Za sledenje uporabnikov.
ImePovezava
 Politika zasebnosti
PayPal
Namen: Obdelava plačil
Čas: Sejabr>Opis: Uporabljamo PayPal za varno procesiranje plačil.
ImePovezava
paypalPolitika zasebnosti

Copyright ©2023 Neurobeans. All rights reserved.

crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram