TRENIRAMO MOŽGANE IN RAZVIJAMO SUPERMOČI ZA ŠOLO

POZORNOST

DELOVNI SPOMIN

SAMOKONTROLA

FINOMOTORIKA

SAMOZAVEST

Inovativna kognitivna metoda za urjenje
možganov in izkustveno učenje:

Učinkovito učenje in delanje domačih nalog
Učenci z vadbo pridobijo sposobnost vzdrževanja pozornosti ob dolgotrajnih učnih aktivnostih. Domače naloge opravljajo z večjo odgovornostjo in manj odpora.

Zbrano poslušanje in sodelovanje pri pouku
(Samoregulacija)
Neurobeans vaje spodbujajo kontrolo nad notranjimi impulzi (inhibicija) v obliki misli
in občutkov kar učencem omogoča lažje sledenje pouku in proaktivno sodelovanje.

Določanje ciljev in doseganje rezultatov
Z določanjem ciljev in spremljanjem napredka se učenci naučijo kako njihova aktivnost, strategije in razpoloženje vpliva na rezultat
s čimer spoznajo pomen procesa.

Analitično spremljanje rezultatov
Točkovanje seans preko Neurobeans Appa omogoča enostavno in natančno spremljanje
napredka ter usmerjanje učenca.
Delo na daljavo
Zaradi digitalne podore se lahko Neuroebans izvaja enako kvalitetno tako na daljavo kot v živo.

Indvidualno urjenje za učence z učnimi zaostanki (DSP)
Povečanje učinkovitosti je nujno za učence z učnimi zaostanki zato je metoda posebej prilagojena za izvajanje v okviru izvajanja ur dodatne strokovne pomoči kot dodatek k uri
(15 min).

Skupinsko urjenje v okviru interesnih dejavnosti
Treniranje možganov na začetku šolskega leta ali obnovitev moči sredi šolskega leta je pot do učinkovitih učenec, zadovoljnih staršev
in uspešnih učiteljev.

Mnenja neodvisnih strokovnjakov
o metodi Neurobeans

Vaje za urjenje možganov so za otroke in mladostnike nov in zanimiv
pristop, kako v miselni igri, ki ni neposredno povezana z učenjem pri r
azličnih šolskih predmetih, pridobivati spretnosti obvladovanja in
nadzora miselnih, čustvenih in vedenjskih situacij,
kar pomembno prispeva k bolj učinkovitem učenju
v šolskem in domačem okolju in tudi k večji motivaciji za učenje
Prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek,
razvojna psihologinja
Preberi celotno razvojno psihološko oceno metode
Več

Strokovne udeležence, ki so končali usposabljanje Neurobeans smo vprašali o mnenju:

Metoda Neurobeans je za uporabo v osnovnih šolah izvrstna zato, ker omogoča voden razvoj metazavedanja in samozavedanja tako trenerjem, kot trenirancem. Odpira pogled v delovanje in navade posameznika ter omogoča učinkovito načrtovanje ter spremljanje lastnih ciljev in napredka. Skozi enostavno in uporabniku prijazno orodje daje konkretno, oprijemljivo povratno informacijo in omogoča soočanje posameznika s samim seboj. Izkušnja je prenosljiva tudi na ostala življenjska področja in jo je možno razširiti v dobrobit samorazvoja in napredka v vseh pogledih. Če bi pisala v jeziku sarkazma, bi zagotovo rekla, naj se tisti, ki ne želijo sprememb, rabe metode Neurobeans ognejo v velikem loku...

Maruša Gajić,

socialna pedagoginja

Z metodo Neurobeans sem preko lastne izkušnje spoznala, kako lahko zaznam in aktivno usmerjam misli ter s tem vplivam na svojo pozornost. Koristila mi bo pri delu z učenci, ki imajo težave na tem področju, saj bodo lahko preko zanimive gibalne dejavnosti/igre spoznavali, kako delujejo njihovi možgani, kaj sploh je pozornost in spremljali svoj napredek.

Petra Obermajer,

psihologinja

Menim, da je metoda Neurobeans zelo uporabna, saj razvija pri učencih pomembne veščine oz. sposobnosti, ki jih potrebujejo za doseganje čim boljših rezultatov pri šolskem delu, učenju in ocenjevanju znanja. Učenec skozi vadbo spoznava samega sebe, ozavešča svoje lastno delovanje in svoje zmožnosti in se nauči, kako uspešno dosegati želeni cilj tudi v manj prijetnih dejavnostih.

Karmen Srnko,

pedagoginja

Preberite več pričevanj

Možnosti uporabe
v osnovnih šolah

Neurobeans smo razvili v sodelovanju z osnovnimi šolami in je posebej oblikovan za enostavno uporabo v okviru izvajanja dodatne strokovne pomoči in dopolnilnih krožkov na področju učenja, samoregulativnega učenja in formativnega spremljanja.

Vas zanimajo specifični učni programi in kako praktično izgleda poteka vadbe? Naročite se na brezplačno predstavitev.

Izobraževanja za pedagoške delavce v šolskem letu 2023/24

01

Neurobeans pametno poučevanje in pametno učenje skozi sodobna spoznanja o delovanju možganov
Opis
Sodobno poučevanje prinaša nove izzive posredovanja znanja in vzgoje na področjih pridobivanja in vzdrževanja pozornosti učencev, vzpostavljanja in ohranjanja motivacije, ki zahtevajo znanja in vpogled v delovanje možganov učencev. Izobraževanje udeležencem daje vpogled v sodobna spoznanja o delovanju možganov, ki so koristna pri poučevanju in učenju (od delovanja zrcalnih nevronov, mehanizmov usmerjanja pozornosti, principa priminga in kognitivne pristranskosti, potenciala vizualizacije in vpiliva na podzavest, kognitivne vaje, spoznanja nevromarketina ipd.). Kako lahko v praksi pri poučevanju in usmerjanju učenja uporabimo spoznanja o delovanju možganov - tehnike, metode in pristopi.
Ciljna skupina:
Učitelji in profesorji v osnovnih in srednjih šolah
Obseg:
8 ur, dvakrat po 4 šolske ure, 0,5 točke
Termin:
21. 9. 2023 in 28. 9. 2023 od 16.00 do 19.15
Cena za udeležence VIZ s 50% subvencijo: 32,77 €, prijava preko sistema KATIS

02

Metoda kognitivnega urjenja neurobeans 1: razvoj sposobnosti vzdrževanja pozornosti in urjenje veščin usmerjanja pozornosti ter pozitivne miselnosti
Opis
Z izobraževanjem se strokovni delavci usposobijo z osnovno uporabo metode kognitivnega urjenja Neurobeans (treniranje izvršilnih sposobnosti, urjenje pozornosti in veščin pozitivne miselnosti). Metoda je primerna za individualno uporabo v okviru ur dodatne strokovne pomoči ali pri organizaciji interesnih dejavnosti urjenja možganov za nadarjene. kognitivno urjenje strokovni sodelavec vodi preko spremljevalne aplikacije, ki omogoča delo z učenci tako v živo kot na daljavo. Udeleženci se usposobijo za uporabo digitalnih orodij pri svojem delu.
Video prestavitev programa:
Ciljna skupina:
Program je namenjen za učitelje, psihologe, socialne delavce in socialne pedagoge in sicer za delo z učenci 6., 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.
Obseg:
16 ur, 2 šolski uri tedensko + samostojne kognitivne vaje, 1 točka
Termin:
6. 11. 2023 do 30. 11. 2023, delavnice vsak četrtek od 17.00 do 18.30
Cena za udeležence VIZ s 50% subvencijo: 107,47 €, prijava preko sistema KATIS

03

METODA KOGNITIVNEGA URJENJA NEUROBEANS 2: RAZVOJ SPOSOBNOSTI UČINKOVITEGA DELOVANJA POD PRITISKOM (PREIZKUSI, GOVORNI NASTOPI, TEKMOVANJA) IN RAZVOJ SAMOZAVESTI
Opis
Z izobraževanjem se strokovni delavci usposobijo za osnovno uporabo metode kognitivnega urjenja Neurobeans (urjenje sposobnosti učinkovitega delovanja pod pritiskom in samozavesti). Metoda je primerna za individualno uporabo v okviru ur dodatne strokovne pomoči, svetovanja ali pri organizaciji interesnih dejavnosti urjenja možganov. Kognitivno urjenje strokovni delavec vodi preko spremljevalne aplikacije, ki omogoča delo z učenci tako v živo kot na daljavo. Udeleženci se usposobijo za uporabo digitalnih orodij pri svojem delu.
Ciljna skupina:
Program je namenjen za učitelje, psihologe, socialne delavce in socialne pedagoge, in sicer za delo z učenci 6. 7., 8. in 9. razreda Osnovne šole ali dijaki.
Obseg:
16 ur, 2 šolske ure tedensko + samostojne kognitivne vaje, 1 točka
Termin:
4.3.2023 do 29.3.2023, delavnice vsak četrtek od 17.00 do 18.30

Cena za udeležence VIZ s 50 % subvencijo: 111,09 EUR, prijava preko sistema KATIS

04

Neurobeans: Notranje super moči za učitelje in strokovne delavce
Opis
Izobraževanje preko vodenega kognitivnega treninga razvija sposobnosti učinkovitega delovanja v zahtevnih okoliščinah, premagovanja izzivov in obvladovanja čustev. Bistvene sestavine treninga so razvoj sposobnosti kvalitetnega usmerjanja pozornosti, sposobnost samoopazovanja in spoznavanja lastnih vzorcev delovanja na različnih področjih, razvoj odpornosti na doživljanje pritiska, močnejših čustev ter občutkov, sposobnost učinkovitega delovanja ter pozitivna miselnost.
Ciljna skupina:
Učitelji in profesorji v osnovnih in srednjih šolah
Obseg:
24 ur, 1,5 šolske ure tedensko + samostojne kognitivne vaje, 1,5 točke
Termin:
2. 10. 2023 do 15. 12. 2023, delavnice vsak ponedeljek od 18.00 do 19.30

Cena za udeležence VIZ s 50 % subvencijo: 122,18 EUR, prijava preko sistema KATIS
Neurobeans Kognitivni komplet
set 410 ploščkov
Neurobeans tablica
vrečka za shranjevanje ploščkov
dostop do Neurobeans app za 1 osebo

Cena: 159,00 €

*Kognitivni komplet je na prodajo samo pedagoškim delavcem, ki so opravili usposabljanje.
Pošljite povpraševanje
Test pozornosti
Licenčnina za uporabo programske opreme
Dostop do Neurobeans app za pametne telefone (Ios in Android)
Dostop do spletne aplikacije za vodenje kognitivnih treningov (neomejeno število učencev)
Podpora

Cena: 99,00 €/letno

Pošljite povpraševanje

Akreditiran program
izobraževanja

Pedagog oziroma strokovni delavec mora pred začetkom izvajanja metode Neurobeans opraviti izobraževanje o kognitivnem treningu, ki vključuje teoretični in praktični del. Izobraževanje je ključnega pomena za izkustveno spoznavanje z vadbo in metodo ter posledično za učinkovitost poučevanja in doseganja učinkov pri učencih/učenkah.
Program je akreditiran po sistemu 
KATIS in udeleženec pridobi kreditne točke.

Copyright ©2023 Neurobeans. All rights reserved.

crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram