Učinkoviti
učenci

zadovoljni
starši

uspešni
učitelji

Inovativna kognitivna metoda za urjenje
možganov in izkustveno učenje:

Učinkovito učenje
in delanje
domačih nalog
Zbrano poslušanje in sodelovanje
Pozitiven odnos 
do šole
Vrhunska 
samozavest
Programi prilagojeni za uporabo v okviru dodatne strokovne pomoči,
športne vzgoje in interesnih dejavnosti.
Učinkovito učenje in delanje domačih nalog
Učenci z vadbo pridobijo sposobnost vzdrževanja pozornosti ob dolgotrajnih učnih aktivnostih. Domače naloge opravljajo z večjo odgovornostjo in manj odpora.

Zbrano poslušanje in sodelovanje pri pouku
(Samoregulacija)
Neurobeans vaje spodbujajo kontrolo nad notranjimi impulzi (inhibicija) v obliki misli
in občutkov kar učencem omogoča lažje sledenje pouku in proaktivno sodelovanje.

Določanje ciljev in doseganje rezultatov
Z določanjem ciljev in spremljanjem napredka se učenci naučijo kako njihova aktivnost, strategije in razpoloženje vpliva na rezultat
s čimer spoznajo pomen procesa.

Analitično spremljanje rezultatov
Točkovanje seans preko Neurobeans Appa omogoča enostavno in natančno spremljanje
napredka ter usmerjanje učenca.
Delo na daljavo
Zaradi digitalne podore se lahko Neuroebans izvaja enako kvalitetno tako na daljavo kot v živo.

Indvidualno urjenje za učence z učnimi zaostanki (DSP)
Povečanje učinkovitosti je nujno za učence z učnimi zaostanki zato je metoda posebej prilagojena za izvajanje v okviru izvajanja ur dodatne strokovne pomoči kot dodatek k uri
(15 min).

Skupinsko urjenje v okviru interesnih dejavnosti
Treniranje možganov na začetku šolskega leta ali obnovitev moči sredi šolskega leta je pot do učinkovitih učenec, zadovoljnih staršev
in uspešnih učiteljev.

Mnenja neodvisnih strokovnjakov
o metodi Neurobeans

Vaje za urjenje možganov so za otroke in mladostnike nov in zanimiv
pristop, kako v miselni igri, ki ni neposredno povezana z učenjem pri r
azličnih šolskih predmetih, pridobivati spretnosti obvladovanja in
nadzora miselnih, čustvenih in vedenjskih situacij,
kar pomembno prispeva k bolj učinkovitem učenju
v šolskem in domačem okolju in tudi k večji motivaciji za učenje
Prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek,
razvojna psihologinja
Preberi celotno razvojno psihološko oceno metode
Več

Strokovne udeležence, ki so končali usposabljanje Neurobeans smo vprašali o mnenju:

Metoda Neurobeans je za uporabo v osnovnih šolah izvrstna zato, ker omogoča voden razvoj metazavedanja in samozavedanja tako trenerjem, kot trenirancem. Odpira pogled v delovanje in navade posameznika ter omogoča učinkovito načrtovanje ter spremljanje lastnih ciljev in napredka. Skozi enostavno in uporabniku prijazno orodje daje konkretno, oprijemljivo povratno informacijo in omogoča soočanje posameznika s samim seboj. Izkušnja je prenosljiva tudi na ostala življenjska področja in jo je možno razširiti v dobrobit samorazvoja in napredka v vseh pogledih. Če bi pisala v jeziku sarkazma, bi zagotovo rekla, naj se tisti, ki ne želijo sprememb, rabe metode Neurobeans ognejo v velikem loku...
Maruša Gajić,
socialna pedagoginja
Metoda Neurobeans je način vadbe, ki združuje več pomembnih korakov (spomin, koncentracija, usklajenost gibanja celega telesa, vztrajnost, pozornost na nalogo, ciljna usmerjenost, zabava..), ki so nujno potrebni za napredek. Najpomembneje pa je, da učenci skozi vadbo dobijo občutek, da ne tekmujejo z drugimi, ampak sami s seboj, hkrati pa premikajo meje znotraj sebe.
Maja Habicht Gorički,
psihologinja
Preko Neurobeansa se posameznik lahko nauči zaustavljati avtomatske misli in preusmerjati pozornost na nalogo. Ker trening traja dlje časa, se vsak sreča z nihanjem motivacije in je trening dobra priložnost tudi za urjenje vztrajnosti in spoznavanje sebe. Trening je podprt z mobilno aplikacijo, ki ves čas treniranja podaja povratne informacije in posamezniku pomaga do izboljšanja svojega delovanja.
Andreja Petrovčič,
psihologinja
Daje širino v spoznavanju samega sebe in pripelje do točke.... "lahko zmorem". Če kolega preizkusi vajo in se v njo poglobi, bo morda lažje razumel primanjkljaje področja otrok s PP.
Andreja Rop,
učiteljica DSP
Z Neurobeansom sem utrdila zavest, da lahko napredujem, tudi takrat ko sem mislila, da ni več poti. Dal mi je priložnost, da razvijam svoje sposobnosti, zaznavam in vplivam na svoje misli ter posledično na svoje vedenje. Spremembe in spoznanja pa lahko generaliziram tudi na druga področja življenja. Pri težavah, ki so posledica izgorelosti, raznih posegov v možgane lahko ciljno usmerjeno razvijaš svoje trenutne sposobnosti in hkrati nezavedno še mnogo drugih, za katere sploh nisi vedel/pričakoval, da se s tem načinom vadbe lahko zgodijo.
Marija Mohar,
psihologinja
Preberite več pričevanj

Možnosti uporabe
v osnovnih šolah

Neurobeans smo razvili v sodelovanju z osnovnimi šolami in je posebej oblikovan za enostavno uporabo v okviru izvajanja dodatne strokovne pomoči in dopolnilnih krožkov na področju učenja, samoregulativnega učenja in formativnega spremljanja.

Vas zanimajo specifični učni programi in kako praktično izgleda poteka vadbe? Naročite se na brezplačno predstavitev.

Paketi izobraževanj, licence za uporabo
metode Neurobeans in najem pripomočkov za 12 mesecev

Individualna naročnina za strokovne delavce za uporabo pri izvajanju dodatne strokovne pomoči
 • 1 krat orodje Neurobeans
 • 1 krat dostop do platforme Neurobeans
 • dostop do aplikacije za mobilni telefon za neomejeno število učencev
 • 1 krat akreditirano šolanje (24 ur) za 1 osebo (1 leto)
 • letni seminar
 • svetovanje in podpora pri uporabi metode
Cena
35 €
mesečno

Naročnina se obračunava glede na šolsko leto (10 mesecev). Cena najema dodatnega orodja je 4 €/mesečno.

Pošljite povpraševanje
Skupinska naročnina za pedagoge in strokovne delavce za izvajanje dopolnilnih krožkov ali dodatne strokovne pomoči
 • 5 krat orodje Neurobeans (najem za 12 mesecev)
 • do 5 krat dostop do platforme Neurobeans
 • dostop do aplikacije za mobilni telefon za neomejeno število učencev
 • 1 krat akreditirano šolanje (24 ur) za do 5 pedagogov (prvo leto)
 • letni seminar
 • svetovanje in podpora pri uporabi metode
Cena
150 €
mesečno

Naročnina se obračunava glede na šolsko leto (10 mesecev).

Pošljite povpraševanje
PO NAROČILU
 • Najem poljubnega števila orodij
 • Dostop do platforme za poljubno število pedagogov
 • Dostop do aplikacije za mobilni telefon za neomejeno število učencev 1 krat akreditirano šolanje
 • (24 ur) za poljubno število pedagogov
Pošljite povpraševanje

Akreditiran program
izobraževanja

Pedagog oziroma strokovni delavec mora pred začetkom izvajanja metode Neurobeans opraviti 24-urno izobraževanje o kognitivnem treningu, ki vključuje teoretični (6 ure) in praktični del (18 ur). Izobraževanje je ključnega pomena za izkustveno spoznavanje z vadbo in metodo ter posledično za učinkovitost poučevanja in doseganja učinkov pri učencih/učenkah.
Program je akreditiran po sistemu 
KATIS in udeleženec pridobi kreditne točke.

Copyright ©2023 Neurobeans. All rights reserved.

crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram