Mnenja strokovnjakov o metodi Neurobeans

Strokovne udeležence, ki so končali usposabljanje Neurobeans smo vprašali o mnenju:

Metoda Neurobeans je za uporabo v osnovnih šolah izvrstna zato, ker omogoča voden razvoj metazavedanja in samozavedanja tako trenerjem, kot trenirancem. Odpira pogled v delovanje in navade posameznika ter omogoča učinkovito načrtovanje ter spremljanje lastnih ciljev in napredka. Skozi enostavno in uporabniku prijazno orodje daje konkretno, oprijemljivo povratno informacijo in omogoča soočanje posameznika s samim seboj. Izkušnja je prenosljiva tudi na ostala življenjska področja in jo je možno razširiti v dobrobit samorazvoja in napredka v vseh pogledih. Če bi pisala v jeziku sarkazma, bi zagotovo rekla, naj se tisti, ki ne želijo sprememb, rabe metode Neurobeans ognejo v velikem loku...

Maruša Gajić

socialna pedagoginja

Z metodo Neurobeans sem preko lastne izkušnje spoznala, kako lahko zaznam in aktivno usmerjam misli ter s tem vplivam na svojo pozornost. Koristila mi bo pri delu z učenci, ki imajo težave na tem področju, saj bodo lahko preko zanimive gibalne dejavnosti/igre spoznavali, kako delujejo njihovi možgani, kaj sploh je pozornost in spremljali svoj napredek.

Petra Obermajer

psihologinja

Menim, da je metoda Neurobeans zelo uporabna, saj razvija pri učencih pomembne veščine oz. sposobnosti, ki jih potrebujejo za doseganje čim boljših rezultatov pri šolskem delu, učenju in ocenjevanju znanja. Učenec skozi vadbo spoznava samega sebe, ozavešča svoje lastno delovanje in svoje zmožnosti in se nauči, kako uspešno dosegati želeni cilj tudi v manj prijetnih dejavnostih.

Karmen Srnko

pedagoginja

Program Neurobeans je dokazano učinkovit način preučevanja in izboljšanja pozornosti in motoričnih spretnosti. S pomočjo programa smo bodoči trenerji pridobili kompetence samostojnega izvajanja in vodenja programa, hkrati pa smo prejeli veliko praktičnih izkušenj, ki jih lahko prenašamo na učence v šoli in odrasle. Program bi priporočila vsem, ki želijo pridobiti novo izkušnjo, kako lahko preko igre pridobivamo znanja, ki jih lahko uporabimo na različnih področjih – tako v šoli pri boljšem učenju in koncentraciji kot tudi doma pri opravljanju hišnih opravil.

Daša Dolenc

psihologinja

Veliko učencev ima težave s pozornostjo in koncentracijo ter vztrajnostjo in bi jim Neurobeans trening koristil, da bi le-to izboljšali.

Nuša Oder

socialna pedagoginja

Z Neurobeansom sem utrdila zavest, da lahko napredujem, tudi takrat ko sem mislila, da ni več poti. Dal mi je priložnost, da razvijam svoje sposobnosti, zaznavam in vplivam na svoje misli ter posledično na svoje vedenje. Spremembe in spoznanja pa lahko generaliziram tudi na druga področja življenja. Pri težavah, ki so posledica izgorelosti, raznih posegov v možgane lahko ciljno usmerjeno razvijaš svoje trenutne sposobnosti in hkrati nezavedno še mnogo drugih, za katere sploh nisi vedel/pričakoval, da se s tem načinom vadbe lahko zgodijo.

Marija Mohar

psihologinja

Daje širino v spoznavanju samega sebe in pripelje do točke.... "lahko zmorem". Če kolega preizkusi vajo in se v njo poglobi, bo morda lažje razumel primanjkljaje področja otrok s PP.

Andreja Rop

učiteljica DSP

Preko Neurobeansa se posameznik lahko nauči zaustavljati avtomatske misli in preusmerjati pozornost na nalogo. Ker trening traja dlje časa, se vsak sreča z nihanjem motivacije in je trening dobra priložnost tudi za urjenje vztrajnosti in spoznavanje sebe. Trening je podprt z mobilno aplikacijo, ki ves čas treniranja podaja povratne informacije in posamezniku pomaga do izboljšanja svojega delovanja.

Andreja Petrovčič

psihologinja

Metoda Neurobeans je način vadbe, ki združuje več pomembnih korakov (spomin, koncentracija, usklajenost gibanja celega telesa, vztrajnost, pozornost na nalogo, ciljna usmerjenost, zabava..), ki so nujno potrebni za napredek. Najpomembneje pa je, da učenci skozi vadbo dobijo občutek, da ne tekmujejo z drugimi, ampak sami s seboj, hkrati pa premikajo meje znotraj sebe.

Maja Habicht Gorički

psihologinja

Odkrij programe vadbe

Copyright ©2023 Neurobeans. All rights reserved.

crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram